Mizející položka v menu, která se neobjeví v helperu

.menu-helper > ul > li.splitted:not(:has(+li.splitted)) {
display: block;
}
.menu-helper>ul>li.splitted+li {
border-top-style: solid;
}