Shoptet AJAX

// Newly supported code
document.addEventListener('ShoptetCartSetCartItemAmount', function() {
  // your code here
});


SEZNAM
 1. 0: "ShoptetPhoneCodeChange"
 2. 1: "ShoptetPhoneCodeActive"
 3. 2: "ShoptetBillZipPatternChange"
 4. 3: "ShoptetDeliveryZipPatternChange"
 5. 4: "ShoptetCompanyIdPatternChange"
 6. 5: "ShoptetSelectedParametersReset"
 7. 6: "ShoptetSplitVariantParameterChange"
 8. 7: "ShoptetSimpleVariantChange"
 9. 8: "ShoptetVariantAvailable"
 10. 9: "ShoptetVariantUnavailable"
 11. 10: "ShoptetCartSetCartItemAmount"
 12. 11: "ShoptetCartAddCartItem"
 13. 12: "ShoptetCartAddCartItemFailed"
 14. 13: "ShoptetCartDeleteCartItem"
 15. 14: "ShoptetCartSetSelectedGift"
 16. 15: "ShoptetCartAddDiscountCoupon"
 17. 16: "ShoptetCartUpdated"
 18. 17: "validatedFormSubmit"
 19. 18: "ShoptetPagePaginationUsed"
 20. 19: "ShoptetPageSortingChanged"
 21. 20: "ShoptetPageFiltersRecalledFromHistory"
 22. 21: "ShoptetPagePriceFilterChange"
 23. 22: "ShoptetPageFilterValueChange"
 24. 23: "ShoptetPageFiltersCleared"
 25. 24: "ShoptetPageMoreProductsRequested"
 26. 25: "ShoptetSuccessfulValidation"
 27. 26: "ShoptetFailedValidation"
 28. 27: "ShoptetProductsTracked"
 29. 28: "ShoptetFacebookPixelTracked"
 30. 29: "ShoptetGoogleCartTracked"
 31. 30: "ShoptetDataLayerUpdated"
 32. 31: "ShoptetValidationTransform"
 33. 32: "ShoptetValidationWarning"
 34. 33: "ShoptetValidationError"
 35. 34: "ShoptetBaseShippingInfoObtained"
 36. 35: "ShoptetShippingMethodUpdated"
 37. 36: "ShoptetBillingMethodUpdated"
 • ShoptetPagePaginationUsed – při použití stránkování
 • ShoptetPageSortingChanged – při změně řazení produktů v kategorii
 • ShoptetPageFiltersRecalledFromHistory – při vyvolání filtrů po kliknutí na “Back” v prohlížeči (vyvolání z historie)
 • ShoptetPagePriceFilterChange – při použití cenového filtru
 • ShoptetPageFilterValueChange – při změně parametrického filtru
 • ShoptetPageFiltersCleared – při resetu filtrů
 • ShoptetPageMoreProductsRequested – při vyžádání dalších produktů

Nové DOM události (shoptet.scripts.availableDOMLoadEvents) jsou potom:

 • ShoptetDOMPageContentLoaded – při načtení nového obsahu stránky (po použití stránkování či filtrů)
 • ShoptetDOMPageMoreProductsLoaded – při načtení dalších produktů