Honza signature

Jan Fatura, Business Owner
Škoda X s.r.o., Želetavská 1525/1,
140 00 Praha 4 - Michle, Czech Republic
M +420 776 534 989
jan.fatura@skoda-x.cz, www.skoda-x.cz
Signature