Velké náhledovky místo převzorkování skriptem

$('.p-thumbnails-inner img').each(function () {
var src = $(this).attr('src');
var dataSrc = $(this).attr('data-src');

if (src && src.indexOf('/related') !== -1) {
src = src.replace('/related', '/big');
$(this).attr('src', src);
}

if (dataSrc && dataSrc.indexOf('/related') !== -1) {
dataSrc = dataSrc.replace('/related', '/big');
$(this).attr('data-src', dataSrc);
}
});